Category Archives for CLB KHOA HỌC

THUYẾT TẾ BÀO – NGUYÊN LÍ CỐT LÕI CỦA SINH HỌC

4 Tháng Mười Một, 2019

Lý thuyết tế bào là một trong những nguyên tắc cơ bản của sinh học. Lý thuyết này có được là nhờ các nhà khoa học Đức Theodor Schwann (1810-1822), Matthias Schleiden (1804-1881) và Rudolph Virchow (1821-1902).

Vậy tế bào là gì?
Tế bào là đơn vị vật chất sống đơn giản nhất. Hai loại tế bào chính là tế bào nhân thực, có nhân chứa DNA và tế bào nhân sơ, không có nhân thực. Trong các tế bào nhân sơ, DNA được cuộn lên trong một khu vực được gọi là chất nhân (nucleoid).

Lý thuyết tế bào nêu:

 • Tất cả các sinh vật sống bao gồm các tế bào. Chúng có thể là đơn bào hoặc đa bào.
 • Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống.
 • Các tế bào phát sinh từ các tế bào có sẵn. (Chúng không bắt nguồn từ thế hệ tự phát.)

Phiên bản hiện đại của Lý thuyết tế bào bao gồm:

 • Dòng năng lượng xảy ra trong các tế bào.
 • Thông tin di truyền (DNA) được truyền từ tế bào này sang tế bào khác.
 • Tất cả các tế bào có thành phần hóa học cơ bản giống nhau.

Ngoài lý thuyết tế bào, lý thuyết gen, tiến hóa, cân bằng nội môi và các định luật nhiệt động lực học tạo thành các nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho nghiên cứu về sự sống.


Nguồn tham khảo: https://www.thoughtco.com/cell-theory-373300


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn/
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA SINH HỌC

1 Tháng Mười Một, 2019

Nền tảng của sinh học tồn tại ngày nay dựa trên năm nguyên tắc cơ bản. Chúng là lý thuyết tế bào, lý thuyết gen, tiến hóa, cân bằng nội môi và định luật nhiệt động lực học.

Lý thuyết tế bào: tất cả các sinh vật sống bao gồm các tế bào. Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống.


Lý thuyết gen: các tính trạng được di truyền thông qua việc truyền gen. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể và bao gồm DNA.


Sự tiến hóa: bất kỳ thay đổi di truyền trong một quần thể được di truyền qua nhiều thế hệ. Những thay đổi này có thể nhỏ hoặc lớn, đáng chú ý hoặc không đáng chú ý.


Cân bằng nội môi: khả năng duy trì môi trường bên trong không đổi để đáp ứng với những thay đổi của môi trường.


Nhiệt động lực học: năng lượng là không đổi và chuyển đổi năng lượng không hoàn toàn hiệu quả.

Phân ngành sinh học
Lĩnh vực sinh học rất rộng về phạm vi và có thể được chia thành nhiều chuyên ngành. Theo nghĩa chung nhất, các ngành này được phân loại dựa trên loại sinh vật được nghiên cứu. Ví dụ, động vật học liên quan đến nghiên cứu động vật, thực vật học liên quan đến nghiên cứu thực vật và vi sinh học là nghiên cứu về vi sinh vật. Những lĩnh vực nghiên cứu này có thể được chia nhỏ thành nhiều chuyên ngành phụ. Một số trong đó bao gồm giải phẫu, sinh học tế bào, di truyền và sinh lý học.


Nguồn tham khảo: https://www.thoughtco.com/biology-meaning-373266


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn/
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

SINH HỌC – ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ SỐNG

31 Tháng Mười, 2019

Sinh học là gì? Nói một cách đơn giản, đó là nghiên cứu về cuộc sống, trong tất cả sự vĩ đại của nó. Sinh học liên quan đến tất cả các dạng sống, từ tảo rất nhỏ đến voi rất lớn. Nhưng làm thế nào để chúng ta biết nếu một cái gì đó đang sống? Ví dụ, virus sống hay chết? Để trả lời những câu hỏi này, các nhà sinh học đã tạo ra một bộ tiêu chí gọi là “đặc điểm của sự sống”.

Đặc điểm của cuộc sống

 • Các sinh vật sống bao gồm cả thế giới hữu hình của động vật, thực vật và nấm cũng như thế giới vô hình của vi khuẩn và virus. Ở mức độ cơ bản, chúng ta có thể nói rằng sự sống hình thành theo nguyên tắc. Các sinh vật có một tổ chức rất phức tạp. Chúng ta đều quen thuộc với các hệ thống phức tạp của đơn vị cơ bản của sự sống, tế bào.
 • Sự sống có thể “làm việc.” Không, điều này không có nghĩa là tất cả các động vật đều đủ điều kiện cho một công việc. Nó có nghĩa là các sinh vật sống có thể lấy năng lượng từ môi trường. Năng lượng này, dưới dạng thực phẩm, được biến đổi để duy trì các quá trình trao đổi chất và để tồn tại.
 • Sự sống là sự tăng trưởng và phát triển. Điều này có nghĩa nhiều hơn việc nhân rộng hoặc có kích thước lớn hơn. Các sinh vật sống cũng có khả năng xây dựng lại và tự sửa chữa khi bị thương.
 • Sự sống là khả năng sinh sản. Các em đã bao giờ nhìn thấy bụi bẩn sinh sản? Chắc chắn là không phải vậy rồi. Cuộc sống chỉ có thể đến từ những sinh vật sống khác.
 • Sự sống là khả năng đáp ứng. Hãy nghĩ về lần cuối cùng em vô tình giậm ngón chân. Gần như ngay lập tức, em bị đau. Cuộc sống được đặc trưng bởi phản ứng này với kích thích.
 • Cuối cùng, sự sống là khả năng thích nghi và đáp ứng với những yêu cầu đặt ra bởi môi trường. Có ba loại thích nghi cơ bản có thể xảy ra ở các sinh vật bậc cao.
  . Những thay đổi có thể đảo ngược xảy ra như một phản ứng với những thay đổi trong môi trường. Giả sử em sống gần mực nước biển và em đi đến một vùng núi. Em có thể bắt đầu cảm thấy khó thở và tăng nhịp tim do thay đổi độ cao. Những triệu chứng này biến mất khi em quay trở lại mực nước biển.
  . Thay đổi soma xảy ra là kết quả của những thay đổi kéo dài trong môi trường. Sử dụng ví dụ trước, nếu em ở lại vùng núi trong một thời gian dài, em sẽ nhận thấy nhịp tim của em bắt đầu chậm lại và em sẽ bắt đầu thở bình thường. Thay đổi soma cũng có thể đảo ngược.
  . Loại thích nghi cuối cùng được gọi là kiểu gen (gây ra bởi đột biến gen). Những thay đổi này diễn ra trong cấu trúc di truyền của sinh vật và không thể đảo ngược. Một ví dụ sẽ là sự phát triển tính kháng thuốc trừ sâu của côn trùng và nhện.

Tóm lại, sống là tổ chức, “làm việc”, phát triển, tái tạo, đáp ứng với các kích thích và thích nghi. Những đặc điểm này tạo thành cơ sở của nghiên cứu sinh học.


Nguồn tham khảo: https://www.thoughtco.com/biology-meaning-373266


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn/
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

10 NGÔI SAO SÁNG NHẤT TRÊN BẦU TRỜI

21 Tháng Mười, 2019

Những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm của chúng ta là một đối tượng luôn được các nhà thám hiểm quan tâm. Một số xuất hiện rất sáng đối với chúng tôi vì chúng tương đối gần, trong khi một số khác trông sáng vì chúng to và rất nóng, bơm ra nhiều phóng xạ. Một số trông mờ vì tuổi của họ, hoặc vì họ ở xa. Không có cách nào để nói chỉ bằng cách nhìn vào một ngôi sao tuổi của nó là bao nhiêu, nhưng chúng ta có thể nói độ sáng và sử dụng nó để tìm hiểu thêm.

Các ngôi sao là những khối khí nóng khổng lồ tỏa sáng tồn tại trong tất cả các thiên hà trên khắp vũ trụ. Chúng là một trong những vật thể đầu tiên hình thành trong vũ trụ trẻ sơ sinh và chúng tiếp tục được sinh ra ở nhiều thiên hà, bao gồm cả Dải Ngân hà của chúng ta. Ngôi sao gần chúng ta nhất là Mặt trời.

Sirius

Sirius, hay còn được gọi là Dog star, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Tên của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “thiêu đốt”. Nhiều nền văn hóa ban đầu đã đặt tên cho nó, và nó có ý nghĩa đặc biệt về mặt nghi lễ và các vị thần mà họ nhìn thấy trên bầu trời.

Đó thực sự là một hệ sao đôi, với một ngôi sao thứ cấp rất sáng và một ngôi sao thứ cấp mờ hơn. Sirius có thể nhìn thấy từ cuối tháng 8 (vào buổi sáng sớm) cho đến giữa đến cuối tháng 3) và nằm cách chúng ta 8,6 năm ánh sáng. Các nhà thiên văn học phân loại nó thành một ngôi sao loại A1Vm, dựa trên phương pháp phân loại các ngôi sao theo nhiệt độ và các đặc điểm khác của chúng.
Canopus

Canopus nổi tiếng với người xưa và được đặt tên theo một thành phố cổ ở miền bắc Ai Cập hoặc người lái xe cho Menelaus, một vị vua trong thần thoại của Sparta. Đây là ngôi sao sáng thứ hai trên bầu trời đêm và chủ yếu nhìn thấy từ Nam bán cầu. Các nhà quan sát sống ở các khu vực phía Nam của Bắc bán cầu cũng có thể thấy nó thấp trên bầu trời của họ trong một số phần của năm.


Canopus nằm cách chúng ta 74 năm ánh sáng và tạo thành một phần của chòm sao Carina. Các nhà thiên văn học phân loại nó là một ngôi sao loại F, có nghĩa là nó hơi nóng và to hơn Mặt trời. Đó cũng là một ngôi sao già hơn Mặt trời của chúng ta.
Rigel Kentaurus

Rigel Kentaurus, còn được gọi là Alpha Centauri, là ngôi sao sáng thứ ba trên bầu trời đêm. Tên của nó có nghĩa đen là “chân của nhân mã” và xuất phát từ thuật ngữ “Rijl al-Qanṭūris” trong tiếng Ả Rập. Đó là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất trên bầu trời và những người du lịch lần đầu đến Nam bán cầu thường rất háo hức được ngắm nhìn nó.

Rigel Kentaurus không chỉ là một ngôi sao. Nó thực sự là một phần của hệ thống ba sao, với mỗi ngôi sao vòng quanh với những người khác trong một điệu nhảy phức tạp. Nó nằm cách chúng ta 4,3 năm ánh sáng và là một phần của chòm sao Centaurus. Các nhà thiên văn học phân loại Rigel Kentaurus là một ngôi sao loại G2V, tương tự như phân loại của Mặt trời. Nó có thể bằng tuổi với Mặt trời của chúng ta và ở cùng thời kỳ tiến hóa trong cuộc đời của nó.

Vega

Các nhà thiên văn học đã tìm thấy một đĩa vật chất xung quanh nó, có thể chứa các hành tinh. Stargazers biết Vega là một phần của chòm sao Lyra, Harp. Đó cũng là một điểm trong một tiểu hành tinh (mô hình ngôi sao) được gọi là Tam giác mùa hè, lướt qua bầu trời Bắc bán cầu từ đầu mùa hè đến cuối mùa thu.

Capella

Ngôi sao sáng thứ sáu trên bầu trời là Capella. Tên của nó có nghĩa là “cô bé dê” trong tiếng Latin và nó được xếp hạng bởi nhiều nền văn hóa cổ đại, bao gồm cả người Hy Lạp, Ai Cập và những người khác.

Capella là một ngôi sao khổng lồ màu vàng, giống như Mặt trời của chúng ta, nhưng lớn hơn nhiều. Các nhà thiên văn học phân loại nó là loại G5 và biết rằng nó nằm cách Mặt trời khoảng 41 năm ánh sáng. Capella là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Auriga, và là một trong năm ngôi sao sáng trong một thiên thạch gọi là “Hình lục giác mùa đông”.

Rigel

Rigel là một ngôi sao thú vị có một ngôi sao đồng hành hơi mờ có thể dễ dàng nhìn thấy qua kính viễn vọng. Nó nằm cách xa khoảng 860 năm ánh sáng nhưng lại phát sáng đến nỗi nó là ngôi sao sáng thứ bảy trên bầu trời của chúng ta.

Tên của Rigel xuất phát từ tiếng Ả Rập có nghĩa là “chân” và nó thực sự là một trong những bàn chân của chòm sao Orion, Thợ săn. Các nhà thiên văn học phân loại Rigel là Loại B8 và đã phát hiện ra nó là một phần của hệ thống bốn sao. Nó cũng là một phần của Hình lục giác mùa đông và có thể nhìn thấy từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm.

Procyon

Procyon là bầu trời đêm sao sáng thứ tám và, vào lúc 11,4 năm ánh sáng, là một trong những ngôi sao gần Mặt trời nhất. Nó được phân loại là sao F5, có nghĩa là nó mát hơn Mặt trời một chút. Cái tên “Procyon” dựa trên từ “prokyon” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “trước con chó” và chỉ ra rằng Procyon trỗi dậy trước Sirius (ngôi sao chó). Procyon là một ngôi sao màu trắng vàng trong chòm sao Canis Minor và cũng là một phần của Hình lục giác mùa đông. Nó có thể nhìn thấy từ hầu hết các phần của cả miền bắc và bán cầu và nhiều nền văn hóa đã đưa nó vào truyền thuyết về bầu trời.

Achernar

Bầu trời đêm sao sáng thứ chín là Achernar. Ngôi sao siêu sáng màu trắng hơi xanh này nằm cách Trái đất khoảng 139 năm ánh sáng và được xếp loại sao B. Tên của nó xuất phát từ thuật ngữ tiếng Ả Rập “ākhir an-nahr” có nghĩa là “Cuối dòng sông”. Điều này rất thích hợp vì Achernar là một phần của chòm sao Eridanus, dòng sông. Đó là một phần của bầu trời Nam bán cầu, nhưng có thể được nhìn thấy từ một số phần của Bắc bán cầu như miền nam Hoa Kỳ và miền nam châu Âu và châu Á.

Betelgeuse

Betelgeuse là ngôi sao sáng thứ mười trên bầu trời và làm cho vai trên bên trái của Orion, Hunter. Đó là một siêu sao đỏ được phân loại là loại M1, sáng hơn Mặt trời của chúng ta khoảng 13.000 lần. Betelgeuse nằm cách xa 1.500 năm ánh sáng. Tên này xuất phát từ thuật ngữ tiếng Ả Rập “Yad al-Jauza”, có nghĩa là “cánh tay của người hùng mạnh”. Nó được dịch là “Betelgeuse” bởi các nhà thiên văn học sau này.

Để có được ý tưởng về ngôi sao này lớn đến mức nào, nếu Betelgeuse được đặt ở trung tâm Mặt trời của chúng ta, bầu khí quyển bên ngoài của nó sẽ vượt qua quỹ đạo của Sao Mộc. Nó rất lớn bởi vì nó đã mở rộng khi nó già đi. Cuối cùng, nó sẽ phát nổ như một siêu tân tinh đôi khi trong vài nghìn năm tới.

Không ai khá chắc chắn chính xác khi nào vụ nổ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, các nhà thiên văn học có một ý tưởng tốt về những gì sẽ xảy ra. Khi cái chết của ngôi sao đó xảy ra, Betelgeuse sẽ tạm thời trở thành vật thể sáng nhất trên bầu trời đêm. Sau đó, nó sẽ từ từ mờ dần khi vụ nổ mở rộng. Cũng có thể có một pulsar bị bỏ lại, bao gồm một ngôi sao neutron quay nhanh.


Nguồn tham khảo: https://www.thoughtco.com/bright-stars-in-our-night-sky-3073632


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn/
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

SAO DIÊM VƯƠNG – PLUTO

8 Tháng Mười, 2019

Sao Diêm Vương được phát hiện vào năm 1930 bởi Clyde Tombaugh, người đang sử dụng một cỗ máy đặc biệt để so sánh các bức ảnh của bầu trời. Nó hóa ra là một thế giới nhỏ bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả Mặt trăng của chúng ta.

Sao Diêm Vương đi theo quỹ đạo hình elip (hình quả trứng) thay đổi trong khoảng 7.381 triệu km (49 khoảng cách Mặt trời-Trái đất) và 4.446 triệu km (khoảng cách 30 Trái đất). Vì một quỹ đạo kéo dài 248 năm, không ai sinh ra trên Sao Diêm Vương sẽ trải qua một sinh nhật duy nhất!

Rất ít thông tin về Sao Diêm Vương. Bề mặt của nó cực lạnh (-230 độ C) và dường như được bao phủ bởi các băng lạnh. Trong những năm gần đây, nó khá gần với Mặt trời và tận hưởng một mùa hè ngắn ngủi. Bề mặt băng đã bốc hơi, tạo ra một bầu không khí mỏng. Tuy nhiên, hiện tại nó đang rút lui vào độ sâu lạnh của Hệ mặt trời và bầu không khí này sẽ sớm đóng băng trở lại.

Sao Diêm Vương quay ngược trở lại đỉnh (từ đông sang tây) cứ sau 6 ngày 9 giờ. Mặt trăng lớn nhất của nó, Charon, mất cùng thời gian để quay quanh Sao Diêm Vương. Điều này có nghĩa là bất cứ ai sống ở một phía của Sao Diêm Vương sẽ không bao giờ nhìn thấy Charon. Hai mặt trăng nhỏ hơn gần đây đã được phát hiện với Kính viễn vọng Không gian Hubble.

Trong nhiều năm, Sao Diêm Vương được chấp nhận là hành tinh thứ chín từ Mặt trời (mặc dù đôi khi nó đến gần hơn Sao Hải Vương). Ngày nay, nó được coi là một hành tinh lùn (dwarf planet). Đây cũng là một trong những thành viên lớn nhất của Vành đai Kuiper, một gia đình của thế giới băng giá chiếm lĩnh không gian ngoài Sao Hải Vương.


Nguồn tham khảo: https://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/Planets_and_moons/Pluto


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

SAO HẢI VƯƠNG – NEPTUNE

7 Tháng Mười, 2019

Sao Hải Vương được phát hiện vào năm 1846 bởi Johann Galle, một nhà thiên văn học tại Đài thiên văn Berlin. Galle biết tìm ở đâu vì tính toán của nhà toán học người Pháp Urbain Le Verrier. Cả Le Verrier và John Adams ở Anh đều nhận ra rằng một hành tinh vô hình đang kéo theo Thiên vương tinh, khiến nó chậm lại hoặc tăng tốc.

Sao Hải Vương hóa ra gần như là một cặp song sinh giống hệt Thiên vương tinh. Nó lớn hơn Trái đất 57 lần, nhưng quay khá nhanh – một ngày chỉ kéo dài 16 giờ 7 phút. Khoảng cách trung bình của nó so với Mặt trời là khoảng 4.500 triệu km, và một năm trên Sao Hải Vương kéo dài gần 165 năm Trái đất.

Giống như Thiên vương tinh, nó có bầu khí quyển hydro, heli và metan. Nội thất của nó được làm bằng đá, có thể với một lõi đá. Mặc dù bầu không khí rất lạnh (-220 độ C), hành tinh xanh này có một số cơn gió rất mạnh và bão dữ dội. Voyager 2 chụp lại một điểm rất lớn kích thước Trái đất.

Sao Hải Vương có ít nhất năm vòng tối, hẹp (được đặt theo tên của Galle, Le Verrier, Adams và những người khác đã làm việc để khám phá hành tinh này).

Nó có 13 mặt trăng được biết đến. Cho đến nay, lớn nhất là Triton, một thế giới băng giá lớn hơn Sao Diêm Vương. Triton rất lạnh, vì vậy bầu không khí mỏng của nó đã đóng băng trên bề mặt. Tuy nhiên, nó có nhiều núi lửa băng hoạt động phun ra khí và bụi. Triton cũng không bình thường vì nó đi đi sai hướng (từ đông sang tây) quanh Sao Hải Vương. Nó dường như đã bị bắt bởi lực hấp dẫn của Hải Vương tinh từ lâu.


Nguồn tham khảo: https://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/Planets_and_moons/Neptune


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

SAO THỔ – SATURN

5 Tháng Mười, 2019

Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ Mặt trời. Nó được cho là xa nhất trong số các hành tinh cho đến khi kính viễn vọng được phát minh.

Chỉ đứng thứ hai về kích thước so với Sao Mộc, Sao Thổ được tạo ra chủ yếu từ các khí nhẹ hydro và heli. 764 Trái đất sẽ nằm gọn trong Sao Thổ, nhưng người khổng lồ khí chỉ nặng gấp 95 lần thế giới đá của chúng ta. Nếu bạn có thể đặt tất cả các hành tinh vào một vũng nước, Sao Thổ là hành tinh duy nhất sẽ nổi.

Mặc dù kích thước của nó, Sao Thổ quay một lần trong hơn 10 giờ. Vòng quay của nó nhanh đến mức nó phình ra ở xích đạo, khiến nó trông giống như một quả bóng đã bị nghiền nát.

Trong kính viễn vọng, Sao Thổ xuất hiện một màu vàng nhạt. Nó không có bề mặt rắn, vì vậy những gì chúng ta đang thấy là những đám mây xuất hiện dưới dạng các dải sáng và tối. Những đám mây này được thổi theo những cơn gió rất mạnh. Phần lớn nhiệt lượng điều khiển những cơn gió này đến từ bên trong hành tinh. Phía trên đỉnh mây là một hệ thống các vòng hình phẳng, hình đĩa.

Phần lớn những gì chúng ta biết về Sao Thổ đã đến từ sứ mệnh của NASA-ESA Cassini-Huygens. Quỹ đạo Cassini đã ở trên quỹ đạo quanh hành tinh kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2004. Nó đã khám phá nhiều mặt trăng Saturn, đặc biệt là Titan có kích cỡ hành tinh. Nó cũng đã gửi lại những bức ảnh chi tiết đáng chú ý và các dữ liệu khác về giông bão Saturn, hàng ngàn vòng tròn băng giá và từ trường.

Vào ngày 14 tháng 1 năm 2005, tàu thăm dò Châu u Huygens nhảy dù xuống bề mặt ẩn giấu của Titan. Đó là lần hạ cánh mềm đầu tiên trên một vệ tinh hành tinh khác (ngoài Mặt trăng của chúng ta). Orange Titan được tìm thấy là một thế giới băng giá kỳ lạ, nơi mưa metan tràn ngập các hồ và sông.


Nguồn tham khảo: https://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/Planets_and_moons/Saturn_the_gas_giant


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

SAO MỘC – JUPITER

5 Tháng Mười, 2019
Jupiter is the king of the solar system, more massive than all of the other solar-system planets combined. Although astronomers have been observing the gas-giant planet for hundreds of years, it still remains a mysterious world. Astronomers don’t have definitive answers, for example, of why cloud bands and storms change colors, or why storms shrink in size. The most prominent long-lasting feature, the Great Red Spot, has been downsizing since the 1800s. However, the giant storm is still large enough to swallow Earth. The Red Spot is anchored in a roiling atmosphere that is powered by heat welling up from the monster planet’s deep interior, which drives a turbulent atmosphere. In contrast, sunlight powers Earth’s atmosphere. From Jupiter, however, the Sun is much fainter because the planet is much farther away from it. Jupiter’s upper atmosphere is a riot of colorful clouds, contained in bands that whisk along at different wind speeds and in alternating directions. Dynamic features such as cyclones and anticyclones (high-pressure storms that rotate counterclockwise in the southern hemisphere) abound. Attempting to understand the forces driving Jupiter’s atmosphere is like trying to predict the pattern cream will make when it is poured into a hot cup of coffee. Researchers are hoping that Hubble’s yearly monitoring of the planet—as an interplanetary weatherman—will reveal the shifting behavior of Jupiter’s clouds. Hubble images should help unravel many of the planet’s outstanding puzzles. This new Hubble image is part of that yearly study, called the Outer Planets Atmospheres Legacy program, or OPAL.

Ra xa hơn vành đai tiểu hành tinh là Sao Mộc, hành tinh thứ năm từ Mặt trời. Tất cả mọi thứ về sao Mộc đều lớn. Nó lớn đến mức có thể dễ dàng nuốt chửng tất cả các hành tinh khác (hoặc hơn 1.300 Trái đất). Nó cũng nặng hơn gấp đôi so với tất cả các hành tinh khác. Mặc dù có kích thước khổng lồ, Sao Mộc là hành tinh quay nhanh nhất, quay một lần trong vòng chưa đầy 10 giờ.

Sao Mộc cách Mặt trời gấp năm lần so với Trái đất, do đó nhiệt độ bề mặt của nó thấp, khoảng 145°C. Cứ sau 13 tháng, nó lại gần chúng ta hơn và trở nên rất sáng trên bầu trời đêm.

Sao Mộc là một quả bóng khí khổng lồ, không có bề mặt rắn. Nó chủ yếu được làm từ các loại khí rất nhẹ, hydro và heli. Kính thiên văn cho thấy một bầu không khí nhiều mây với vành đai và đốm đầy màu sắc. Tính năng lớn nhất – được gọi là Great Red Spot – là một cơn bão khổng lồ, lớn gấp nhiều lần Trái đất. Nó đã thổi không ngừng trong hơn 300 năm.

Sao Mộc có một vòng bụi mờ, rộng hơn 100.000 km, được phát hiện bởi tàu vũ trụ Voyager. Nó cũng được quay quanh bởi gia đình lớn nhất của các vệ tinh.

Bốn trong số này, được phát hiện bởi nhà khoa học người Ý Galileo năm 1610, là rất lớn. Io có hàng trăm ngọn núi lửa bao phủ bề mặt của nó bằng lưu huỳnh màu vàng cam. Europa có bề mặt băng mịn, trông giống như vỏ trứng nứt. Ganymede có các mảng sáng và tối với các rãnh và miệng hố. Callisto có bề mặt cổ xưa, miệng núi lửa.


Nguồn tham khảo: https://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/Planets_and_moons/Jupiter


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

SAO HỎA – MARS

24 Tháng Chín, 2019

Sao Hỏa thường được gọi là ‘Hành tinh đỏ’ vì nó xuất hiện trên bầu trời dưới dạng một ngôi sao màu đỏ cam. Màu sắc khiến người Hy Lạp và La Mã cổ đại đặt tên theo tên của vị thần chiến tranh. Ngày nay, nhờ tham quan tàu vũ trụ, chúng ta biết rằng sự xuất hiện của hành tinh này là do rỉ sét trong các tảng đá sao Hỏa.

Sao Hỏa là hành tinh thứ tư tính từ Mặt trời. Nó quay quanh Mặt trời ở khoảng cách trung bình 228 triệu km, một nửa so với Trái đất. Vì vậy, mùa hè gần xích đạo có thể khá ấm áp, nhiệt độ trung bình là – 63 độ C – tương tự như mùa đông ở Nam Cực. Đêm thì lạnh buốt.

Những người đầu tiên trên sao Hỏa sẽ có những vấn đề khác phải đối mặt. Không khí mỏng hơn 100 lần so với trên Trái đất và chủ yếu được tạo thành từ carbon dioxide (CO2). Các nhà thám hiểm của con người sẽ phải đeo mặt nạ oxy và bộ đồ đặc biệt mỗi khi họ bước ra ngoài ngôi nhà kín của họ.

Những cơn bão dữ dội có thể quất lên những đám mây bụi. Đôi khi những thứ này lan truyền nhanh chóng trên toàn bộ hành tinh, che giấu bề mặt khỏi tầm nhìn.


Nguồn tham khảo: https://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/Planets_and_moons/Mars_-_the_red_planet


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

TRÁI ĐẤT – EARTH

15 Tháng Chín, 2019

Mọi người trên trái đất là một du khách xuyên không gian. Đầu tiên, Trái đất quay xung quanh Mặt trời với tốc độ 30 km/ giây. Phải mất 365 ngày (một năm) để hoàn thành một quỹ đạo của Mặt trời.

Nó cũng quay rất nhanh, giống như một đỉnh đang nghiêng sang một bên. Người dân sống ở xích đạo di chuyển từ tây sang đông với tốc độ 1670 km mỗi giờ. (Tốc độ chậm hơn đối với những người sống gần cực). Vì mọi thứ xung quanh chúng ta đều di chuyển theo cùng một cách, chúng ta thường không chú ý đến hành trình tốc độ cao của mình. Cách rõ ràng nhất để nói là xem Mặt trời, Mặt trăng và các ngôi sao khi chúng xuất hiện để di chuyển trên bầu trời.

Độ nghiêng của trục tham gia các cực bắc và nam có nghĩa là Trái đất có các mùa. Khi cực bắc hướng về phía Mặt trời, thì đó là mùa hè ở các nước phía bắc. Khi cực bắc hướng ra xa Mặt trời, các quốc gia này có mùa đông. Các mùa hoàn toàn ngược lại với phía nam của đường xích đạo.


Nguồn tham khảo: https://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/Planets_and_moons/Earth_traveller_in_space


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220