KHÁI NIỆM VÀ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO

4 Tháng Mười Một, 2019

Khái niệm cơ bản về tế bào
Tất cả các sinh vật sống trong vương quốc của sự sống được cấu thành và phụ thuộc vào các tế bào để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, không phải tất cả các tế bào đều giống nhau. Có hai loại tế bào chính: tế bào nhân chuẩn và tế bào nhân sơ. Ví dụ về các tế bào nhân chuẩn bao gồm tế bào động vật, tế bào thực vật và tế bào nấm. Tế bào nhân sơ bao gồm vi khuẩn và vi khuẩn cổ.
Các tế bào chứa các bào quan, hoặc các cấu trúc tế bào nhỏ, thực hiện các chức năng cụ thể cần thiết cho hoạt động bình thường của tế bào. Các tế bào cũng chứa DNA (axit deoxyribonucleic) và RNA (axit ribonucleic), thông tin di truyền cần thiết để chỉ đạo các hoạt động của tế bào.

Sự sinh sản của tế bào
Tế bào nhân thực phát triển và sinh sản thông qua một chuỗi các sự kiện phức tạp gọi là chu kì tế bào. Vào cuối chu kì, các tế bào sẽ phân chia hoặc thông qua các quá trình nguyên phân hoặc giảm phân. Các tế bào soma sao chép thông qua nguyên phân và tế bào sinh sản sinh sản thông qua phân bào. Các tế bào nhân sơ sinh sản phổ biến thông qua một loại sinh sản vô tính gọi là phân hạch nhị phân. Các sinh vật bậc cao cũng có khả năng sinh sản vô tính. Thực vật, tảo và nấm sinh sản thông qua sự hình thành các tế bào sinh sản gọi là bào tử. Các sinh vật động vật có thể sinh sản vô tính thông qua các quá trình như nảy chồi, phân mảnh, tái sinh và sinh sản.


Nguồn tham khảo: https://www.thoughtco.com/cell-theory-373300


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn/
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

admin

About the Author

admin