NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA SINH HỌC

1 Tháng Mười Một, 2019

Nền tảng của sinh học tồn tại ngày nay dựa trên năm nguyên tắc cơ bản. Chúng là lý thuyết tế bào, lý thuyết gen, tiến hóa, cân bằng nội môi và định luật nhiệt động lực học.

Lý thuyết tế bào: tất cả các sinh vật sống bao gồm các tế bào. Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống.


Lý thuyết gen: các tính trạng được di truyền thông qua việc truyền gen. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể và bao gồm DNA.


Sự tiến hóa: bất kỳ thay đổi di truyền trong một quần thể được di truyền qua nhiều thế hệ. Những thay đổi này có thể nhỏ hoặc lớn, đáng chú ý hoặc không đáng chú ý.


Cân bằng nội môi: khả năng duy trì môi trường bên trong không đổi để đáp ứng với những thay đổi của môi trường.


Nhiệt động lực học: năng lượng là không đổi và chuyển đổi năng lượng không hoàn toàn hiệu quả.

Phân ngành sinh học
Lĩnh vực sinh học rất rộng về phạm vi và có thể được chia thành nhiều chuyên ngành. Theo nghĩa chung nhất, các ngành này được phân loại dựa trên loại sinh vật được nghiên cứu. Ví dụ, động vật học liên quan đến nghiên cứu động vật, thực vật học liên quan đến nghiên cứu thực vật và vi sinh học là nghiên cứu về vi sinh vật. Những lĩnh vực nghiên cứu này có thể được chia nhỏ thành nhiều chuyên ngành phụ. Một số trong đó bao gồm giải phẫu, sinh học tế bào, di truyền và sinh lý học.


Nguồn tham khảo: https://www.thoughtco.com/biology-meaning-373266


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn/
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

admin

About the Author

admin