COSMIC DISTANCE – KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC NGÔI SAO

23 Tháng Tám, 2019

Vũ trụ rất lớn. Nó rộng lớn đến mức rất khó tưởng tượng các khoảng cách, ngay cả giữa các vật thể trong Hệ Mặt trời của chúng ta. Nếu các nhà thiên văn học sử dụng km để mô tả những khoảng cách này, họ sẽ phải sử dụng những con số rất lớn. Do đó, để đơn giản hóa mọi thứ và để làm cho các số nhỏ hơn và dễ xử lý hơn, các phép đo khác nhau được sử dụng.

Đơn vị thiên văn – The astronomical unit
Khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời là khoảng một trăm năm mươi triệu km. Đây là một con số lớn, và vì vậy các nhà thiên văn học sử dụng đơn vị thiên văn để mô tả khoảng cách này. Một đơn vị thiên văn, hay ‘au’, là khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời. Nó được sử dụng để so sánh khoảng cách của các vật thể khác trong Hệ Mặt trời, như Mặt trời, các hành tinh, sao chổi và tiểu hành tinh.

Năm ánh sáng – Light year
Còn về ngoài Hệ mặt trời của chúng ta thì sao? Nó cách ngôi sao gần nhất tiếp theo – Proxima Centauri, bao xa? Proxima Centauri cách đó khoảng 38 000 000 000 000 km (ba mươi tám triệu triệu km). Đó là một chặng đường dài đến nỗi, nếu một tàu vũ trụ du hành tới ngôi sao này, có thể mất khoảng 75 000 năm để đến đó.

Sử dụng đơn vị thiên văn để mô tả khoảng cách của các ngôi sao (và các vật thể bên ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta), không thực sự giúp đưa ra một số lượng nhỏ cho các nhà thiên văn học làm việc. Promixa Centauri có khoảng cách khoảng 265 000 au. Chúng ta cần một đơn vị khác! Vì vậy, để đo khoảng cách (đến ít nhất là các ngôi sao gần nhất với chúng ta), năm ánh sáng có thể được sử dụng.

Ánh sáng là thứ nhanh nhất mà chúng ta biết. Xuyên qua không gian, ánh sáng có thể truyền đi với tốc độ gần 300 000 km / s. Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng có thể đi được trong một năm, đó là 9 461 000 000 000 km! Để di chuyển khoảng cách này đến ngôi sao gần nhất với Hệ Mặt trời, ánh sáng mất khoảng 4.2 năm, do đó, các nhà thiên văn học cho rằng Proxima Centauri cách chúng ta 4.2 năm ánh sáng.

Đó chỉ là ngôi sao gần nhất. Bầu trời đêm được lấp đầy bởi những ngôi sao trong Thiên hà của chúng ta – Dải ngân hà. Thiên hà lớn gần nhất tới Dải Ngân hà cách chúng ta hai triệu rưỡi năm ánh sáng. Đó chỉ là gần nhất! Nhiều thiên hà, cũng có rất nhiều ngôi sao, cách xa hàng ngàn lần. Vũ trụ thật lớn đúng không nhỉ?


Nguồn tham khảo:
https://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/Story_of_the_Universe/Cosmic_distances


ĐỘI NGŨ CỐ VẤN:
Dr. Tưởng Duy Hải – Giảng viên Khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ths. Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên Hóa Học Trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giáo viên Sinh Học trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Lương Thùy Dương – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam
Ths. Phạm Vũ Bích Hằng – Giáo viên Vật Lý trường THPT chuyên HN – Amsterdam


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: http://steam360.edu.vn
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Steam360-Education-377068709549214/
Hotline: 0968.888.220

admin

About the Author

admin