Cùng tìm hiểu về giao thoa sóng qua thí nghiệm sau đây,

16 Tháng Chín, 2018

Làm thí nghiệm giao thoa sóng để hiểu rõ hơn về hiện tượng này

Cơ sở lý thuyết về hiện tượng giao thoa sóng

Trong thực tế thường có trường hợp nhiều sóng phát ra từ nhiều nguồn khác nhau và cùng truyền tới một điểm. Trường hợp như vậy có thể gây ra một hiện tượng đặc thù của sóng, gọi là hiện tượng giao thoa.

Cùng làm thí nghiệm giao thoa sóng để hiểu rõ hơn về thí nghiệm này. Ta sẽ xét hiện tượng giao thoa của sóng mặt nước bằng thí nghiệm như sau:

Gắn hai hòn bi sắt vào hai đầu một thanh nhựa cứng, rồi gắn điểm giữa thanh nhựa này vào một đầu của một thanh kim loại mỏng và đàn hồi tốt, sao cho khi đầu thanh kim loại dao động thì thanh nhựa dao động làm cho hai hòn bi cùng dao động giống hệt nhau. Đặt thanh kim loại ngang với mặt nước sao cho hai hòn bi chạm vào mặt nước. Ta gảy nhẹ vào thanh kim loại để cho nó dao động điều hòa, khi đó hai hòn bi tạo ra trên mặt nước hai hệ sóng lan truyền theo những hình tròn đồng tâm. Hai hệ thống đường tròn mở rộng dần và đan vào nhau trên mặt nước.

Khi hình ảnh sóng đã ổn định, chúng ta phân biệt được trên mặt nước một nhóm những đường cong tại đó biên độ dao động là cực đại và xen kẽ giữa chúng là một nhóm những đường cong khác tại đó mặt nước không dao động. Những đường cong này đứng yên tại chỗ, mà không truyền đi trên mặt nước.  Thí nghiệm giao thoa sóng này được giải thích bằng lý thuyết về giao thoa.

 

admin

About the Author

admin