Condensation- hiện tượng ngưng tụ

1 Tháng Ba, 2018

You went into the bathroom after your brother took a hot shower. It was full of mist and the mirror was covered in drops of liquid. Have you wondered what is that phenomena?

Bạn bước vào nhà tắm sau khi anh trai bạn vừa tắm bằng nước nóng, bạn thấy nhà tắm chứa toàn hơi và trên gương có đầy giọt nước. Đã bao giờ bạn tự lý giải được hiện tượng này chưa?

When hot gas particles reach a cold surface, heat energy transfers from the particles to the surface, they move less and get closer to form liquid. Condensation explains why hot water vapour in bathroom form water droplets on the mirror

Khi những phân tử khí nóng gặp bề mặt lạnh hơn, chúng truyền năng lượng cho bề mặt nên phân tử khí chuyển động chậm hơn và gần nhau hơn tạo thành những giọt nước.Hiện tượng ngưng tụ giải thích tại sao hơi nước nóng trong nhà tắm tạo thành giọt nước trên bề mặt gương.

Another condensation  in real life

admin

About the Author

admin