Interesting Facts About Gas – Những điều thú vị về chất khí.

10 Tháng Hai, 2018

1.Gases are all around us and most of them we don’t even know are there; we can’t feel them and most of the time we can’t see them either.

Khí ở bao quanh chúng ta và hầu hết chúng ta không nhìn thấy, không cảm nhận được và không nhìn thấy chúng.

 

2.In gases, the particles of matter are very far away from each other.

Trong chất khí, các hạt vật chất rất xa nhau và vì vậy lực hút giữa chúng rất yếu.

3.Gases have neither a definite shape nor volume. Gases can fill the entire space or volume of a container irrespective of the container size.

Do đó, khí không có hình dạng và thể tích xác định. Chúng có thể lấp đầy toàn bộ không gian hoặc thể tích của một thùng chứa bất kể.

 

LET’S FIND GAS IN DAILY LIFE!

admin

About the Author

admin