“Melting” – hiện tượng tan chảy

5 Tháng Hai, 2018

Melting solids:

  • When solids are heated they expand, heated more strongly they melt. They bacome a liquid

Khi chất rắn được đun nóng, chúng dãn nở ra, nếu tiếp tục đun chúng sẽ tan chảy và tạo thành chất lỏng

  • When heating, the particles inside a solid gain more energy, they vibrate more and move further apart. As a result, a solid become a liquid

Những hạt bên trong chắt rắn nhận được nhiều năng lượng hơn khi được đun nóng, chúng chuyển động mạnh mẽ hơn và  di chuyển xa nhau hơn. Và kết quả là chất rắn đã trở thành chất lỏng.

Particles only vibrate (Các hạt chỉ rung động tại vị trí cố định)

 

Particles slide past each other ( Các hạt chuyển động linh động hơn và có thể trượt lên nhau)

An typical example of melting 

Ví dụ điển hình của tan chảy 

Ice melting ( Đá tan chảy thành nước)

LETS FIND MELTING IN REAL LIFE!!!!!!!

 

admin

About the Author

admin