Ba câu đố toán học dành cho trẻ

29 Tháng Mười Một, 2018

Matt là người chạy nhanh thứ 50 và cũng là người chạy chậm thứ 50 trong cuộc thi ở trường. Hỏi có bao nhiêu người tham gia chạy?

Câu 1: Bàn cao bao nhiêu?

Câu 2: Nếu 5 con mèo có thể bắt 5 con chuột trong 5 phút, cần có bao nhiêu con mèo để bắt được 100 con chuột trong 100 phút?

Câu 3: Matt là người chạy nhanh thứ 50 và cũng là người chạy chậm thứ 50 trong cuộc thi ở trường. Giả sử không có hai người nào chạy cùng tốc độ, tổng cộng có bao nhiêu học sinh ở trường Matt tham gia chạy?

Đáp án:

Câu 1: Bàn cao 150 cm.

Từ hình bên trái, ta có: Mèo + Bàn – Rùa = 170.

Từ hình bên phải, ta có: Rùa + Bàn – Mèo = 130.

Cộng hai phương trình, ta có: 2 Bàn = 300.

Suy ra chiều cao của bàn là: 300 : 2 = 150 cm

Câu 2: Đáp án là 5.

5 con mèo sẽ tiếp tục bắt 5 con chuột 5 phút một lần, suốt 100 phút

Mặt khác:

1 con mèo có thể bắt được 1 con chuột trong 5 phút.

1 con mèo có thể bắt được 20 (1 x 20) con chuột trong 100 (5 x 20) phút.

Do đó, 5 con mèo có thể bắt 100 con chuột trong 100 phút.

Câu 3:

Trường Matt có 99 học sinh tham gia chạy. Nếu Matt chạy nhanh thứ 50, cậu sẽ tương ứng với số 50 trong dãy 1, 2, 3… 50. Để là người chạy chậm thứ 50, cậu phải là số 50 trong dãy 50, 51, 52… 99, bởi từ 50 đến 99 có 50 số tổng cộng

 

admin

About the Author

admin