Toán KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH STEAM360

13 Tháng Mười Hai, 2017

I. Tổng quan
– Khoá học được biên soạn dựa trên sự tham khảo của các giáo trình hiện hành ở các nước phát triển, kết hợp với chương trình các môn khoa học tự nhiên khối THCS của Bộ GD và ĐT.
– Khoá học gồm 35 tuần học, mỗi tuần học là một chuyên đề khoa học tiếng Anh (gồm các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh) được thiết kế theo hướng tiếp cận thực tế, từ đó suy luận giải thích bản chất các hiện tượng tự nhiên. Trong khoá học, năng lực đặt vấn đề và giải quyết vấn đề của học sinh được xây dựng qua các thí nghiệm minh hoạ của giáo viên kết hợp với các bài thực hành do học sinh tự tiến hành.
– Học sinh tham gia khoá học hoàn toàn có thể tự tin tham gia các kì thi khoa học quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi khoa học thành phố lớp 9 và các tín chỉ du học sau này.
– Học sinh tham gia khoá học được ghi nhận, đánh giá mọi sự tiến bộ thông qua thái độ học tập, kết quả các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ (mỗi học kỳ có 02 bài kiểm tra).
II. Mục tiêu:
1. Năng lực ngôn ngữ:
– Học sinh nắm vững các thuật ngữ Toán, Khoa học bằng tiếng Anh.
– Học sinh có thể diễn đạt các khái niệm khoa học, gỉải thích được các hiện tượng tự nhiên và trinh bày lời giải bài tập bằng tiếng Anh từ cơ bản tới nâng cao.
– Học sinh phát triển được các kĩ năng nghe, đọc, viet, thuyết trình trong quá trình học.
2. Năng lực tư duy:
Học sinh được hình thành và phát triển tư duy theo hướng khoa học thực nghiệm: từ các hiện tượng trong đời sống, các thí nghiệm được tiến hành, học sinh đề xuất giả thiết và tìm cách kiểm tra tính đúng đắn của giả thiết đó.
– Học sinh phát huy khả năng sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực khám phá …
– Học sinh được phát triển tư duy logic thông qua giải quyết các bài toán cụ thể.

admin

About the Author

admin